Jumat, 02 Maret 2012

Telaah TEKS PIAGAM MADINAH


Teks Piagam Madinah adalah teks perjanjian dengan orang-orang Yahudi, bentuk TEKS PIAGAM MADINAH berupa Kalimat-kalimat shahifah (piagam), seperti tercantum dalam kitab Sirah al Nabawiyah Ibn Hisyam, tersusun secara bersambung, tidak terbagi atas pasal-pasal dan bukan berbentuk syair. Bismillah al Rahman al Rahim tertulis pada awal naskah, disusul dengan rangkaian kalimat berbentuk prosa. Ilmuan muslim dan non muslim banyak yang mengutip naskah ituyang dibagi atas pasal-pasal. Muhmmad Hamidullah, misalnya mengutip teks itu selengkapnya dan membaginya atas 47 pasal.(Majmu’ah al Wasa’iq al Siyasiyah Li al ‘Ahd al Nabawiyy wa Khilafah al Rasyidah). W.Montgomery Watt, dalam bukunya, Muhammad at Medina, mencantumkan terjemahan piagam itu dalam bahasa Inggris, tanpa mengutip bahasa Arabnya. Ia membagi naskah itu atas 47 pasal mengikuti Wensink.

Naskah Piagam Madinah yang paling banyak dikutip adalah yang tercantum di dalam kitab Sirah Al Nabawiyah susunan Ibnu Hisyam, karena kitab sirah inilah yang agaknya paling banyak beredar.

قال ابن إسحاق وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم

Ibnu Ishaq berkata : “ Setelah itu Rasulullah SAW membuat perjanjian antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Dalam perjanjian tersebut, Rasulullah SAW tidak memerangi orang-orang Yahudi, membuat perjanjian dengan mereka, mengakui agama dan harta mereka dan membuat persyaratan bagi mereka.
بسم الله الرحمن الرحيم
“Dengan menyebut Nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang”
                            
هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم
“ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi SAW, dikalangan mukminin dan Muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yasrib dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.”

 إنهم أمة واحدة من دون الناس
1.      “Sesungguhnya mereka satu Ummat, lain dari (komunitas) manusia yang lain”
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين
2.      “Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan )mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang bak dan adil di antara mukminin.”
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معافلهم الأولى كل طائفة تفدى عانيها المعروف والقسط بين المؤمنين
3.      “Banu ‘Awf, sesuai keadaan mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.”
 وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
4.      “Banu Sa’idah sesuai keadaan mereka, bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.”
 وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
5.      “Banu al Hars, sesuai keadaan mereka , bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.”
 وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
6.      “Banu Jusyam, sesuai keadaan mereka , bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.”
وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
7.      “Banu An Najjar, sesuai keadaan (Kebiasaan) mereka , bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.”

 وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
8.      “Banu Amr Ibnu ‘Auf, sesuai keadaan (Kebiasaan) mereka , bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.”

 وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
9.      “Banu Al Nabit, sesuai keadaan (Kebiasaan) mereka , bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.”

 وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين
10.  “Banu Al Aus, sesuai keadaan (Kebiasaan) mereka , bahu membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara Mukminin.”
وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
11.  “Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang  berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diyat.”
قال ابن هشام المفرح المثقل بالدين والكثير العيال قال الشاعر ... إذا انت لم تبرح تؤدي أمانة ... وتحمل أخرى أفرحتك الودائع
“Ibnu Hisyam berkata : Al Mufrah adalah orang yang mempunyai hutang yang berat dan memiliki tanggungan keluarga yang banyak. Seorang penyair berkata : …ketika engkau tidak jelas menyampaikan amanah…..dan engkau menanggung yang lain maka aku menitipkan kepadamu barang-barang titipan…”
 وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه
12.  “Seorang Mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.”
وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم
13.  “Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara dzalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan dikalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.”
 ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن
14.  “Seorang Mu’min tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.”
 وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس
15.  “Jamainan Allah satu. Jaminan (perlindungn) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling  membantu, tidak tergantung pada manusia lain.”
 وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم
16.  “Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terdzalimi dan ditentang (olehnya).”
وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم
17.  “Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin yang lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.”
 وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا
18.  “Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.”
وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه
19.  “orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertaqwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.”
وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن
20.  “orang musyrik (Yasrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.”
 وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه
21.  “Barangsiapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.”
 وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل
22.   Tidak halal bagi orang mukmin yang mengaki piagam ini, percaya kepada Allah dan hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari Kimat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.”
 وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم
23.  Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘Azza Wazalla dan keputusan Muhammad SAW.”
 وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين
24.  “Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.”
وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته
25.  “Kaum Yahudi Dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang dzalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.”
 وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف
26.  “Kaum Yahudi Bani Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf.”
 وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف
27.  “Kaum Yahudi Bani Al Haris diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf.”
وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بن عوف
28.  “Kaum Yahudi Bani Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf.”

وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف
29.  “Kaum Yahudi Bani Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf.”

وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف
30.  “Kaum Yahudi Bani Al Aus diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf.”

 وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته
31.  “Kaum Yahudi Bani Tsa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Kecuali orng Dzaim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.”
وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم
32.  “suku Jafnah dari Tsa’labah( diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa’labah).
 وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وإن البر دون الإثم
33.  “Banu Syuthaibah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu ‘Auf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan.
وإن موالي ثعلبة كأنفسهم
34.  “Sekutu-seutu Tsa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Tsa’labah)
وإن بطانة يهود كأنفسهم
35.  “Kerabat Yahudi (diluar kota madinah) sama seperti mereka (Yahudi).”
 وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لا ينحجز على نار جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وإن الله على أبر هذا
36.  “Tidak seorangpun dibenarkan ke luar (untuk perang), kecuali seizing Muhammad SAW. ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) uka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balsan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan )ini.”
وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم
37.  “Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (yahudi dan Muslimin) saling membantu dalam menghadapi musuh warga Piagam ini. Mereka saling memeberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.”
 وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين
38.  “Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.”
 وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة
39.  “Sesungguhnya Yasrib itu tanahnya Haram (suci) bagi warga Piagam ini.”
 وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم
40.  “Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.”
وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها
41.  “Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizizn ahlinya.”
 وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره
42.  “Bila terjadi suatu peristiwa atau suatu perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘Azza wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.”
 وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها
43.  “Sungguh tidak ada jaminan perlindungan bagi quraisy (Mekah) dan juga bagi pendukung mereka.”
وإن بينهم النصر على من دهم يثرب
44.  “Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yasrib.”
وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه وإنهم إذا دعواإلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم في جانبهم الذي قبلهم
45.  “Apabila mereka (pendukung  Piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan ) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.”
وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة. قال ابن هشام ويقال مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة
قال ابن إسحاق وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره
46.  “Kaum Yahudi Al Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, bersama kebaikan yang murni dari pendukung Piagam ini. Ibnu Hsyam berkata : dan dikatakan bersama kebaikan yang berbuat baik dari pendkung piagam ini. Ibnu Ishaq berkata : sesungguhnya kebaikan itu bukanlah dosa. Setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya. Sesunggunya Allah paling memebenarkan dan memandang baik isi piagam ini.”
 وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم وإن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
47.  “ sesungguhnya piagam ini tidak membela orang dzalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang dzalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan taqwa. Muhammad SAW.”
 )السيرة النبوية لابن هشام (- (3 / 35)


OTENTISITAS RIWAYAT

Naskah Piagam Madinah ini populer melalui Riwayat Ibnu Hisyam (w.213 H) dalam kitabnya al Sirah al Nabawiyyah. Sebenarnya kitab Ibnu Hisyam ini merupakan ringkasan dari kitab al Sirah Al Nabawiyyah karya Ibnu Ishaq (w.151 H). Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam itu sebenarnya secara material adalah riwyat Ibnu Ishaq. Kemudian apakah Ibnu Ishaq itu seorang yang tsiqah (kredibel), sehingga apa yang ia riwayatkan dapat diterima sebagai dalil atau hujjah (argument) dalam agama Islam?

Ulama Jarh wa Ta’dil (para kritikus hadis) berbeda pendapat dalam menilai Ibnu Ishaq. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ibnu Ishaq itu tsiqah (kredibel), sedangkan ulama yang lain menilainya majruh (inkredibel), bahkan ada yang menuduhnya berdusta. Sebagimana Biogarfi Ibnu Ishaq yang dijelaskan oleh Imam Al dzahabi dalam Mizan al I’tidal Fi Naqd al Rijal :


محمد بن إسحاق بن يسار [ عو، م معا ]، أبو بكر المخرمى، مولاهم المدنى، أحد الائمة الاعلام.
ويسار من سبى عين التمر، من موالى قيس بن مخرمة بن عبدالمطلب بن عبد مناف. رأى محمد أنسا، وابن المسيب، وروى عن سعيد بن أبي هند، والمقبرى، وعطاء، والاعرج، ونافع، وطبقتهم. وعنه الحمادان، وإبراهيم بن سعد، وزياد البكائى، وسلمة الابرش، ويزيد بن هارون، وخلق.
وقال ابن معين: قد سمع من أبي سلمة بن عبدالرحمن. وثقه غير واحد، ووهاه آخرون [ كالدارقطني ] (1).وهو صالح الحديث، ماله عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الاشياء المنكرة المنقطعة والاشعار المكذوبة.
قال الفلاس: سمعت يحيى القطان يقول لعبيد الله القواريرى: إلى أين تذهب ؟ قال: إلى وهب بن جرير، أكتب السيرة.قال: تكتب كذبا كثيرا.وقال أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث.وقال ابن معين: ثقة، وليس بحجة.وقال على بن المدينى: حديثه عندي صحيح.وقال النسائي وغيره: ليس بالقوى.
وقال الدارقطني: لا يحتج به.وقال يحيى بن كثير وغيره: سمعنا شعبة يقول: ابن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث.وقال شعبة أيضا: هو صدوق.وقال محمد بن عبدالله بن نمير: رمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه. وقال ابن المدينى: لم أجد له سوى حديثين منكرين.وقال أبو داود: قدري معتزلي.وقال سليمان التيمى: كذاب.وقال وهيب: سمعت هشام بن عروة يقول: كذاب.وقال وهيب: سألت مالكا عن ابن إسحاق فاتهمه. وقال عبدالرحمن بن مهدى: كان يحيى بن الانصاري ومالك يجرحان ابن إسحاق.وقال يحيى بن آدم: حدثنا ابن إدريس، قال: كنت عند مالك فقيل له: إن ابن إسحاق يقول: اعرضوا على علم مالك فإنى بيطاره.فقال مالك: انظروا إلى دجال من الدجاجلة.وقال ابن عيينة: رأيت ابن إسحاق في مسجد الخيف فاستحييت أن يرانى معه أحد.اتهموه بالقدر.وروى أبو داود، عن حماد بن سلمة، قال: ما رويت عن ابن إسحاق إلا باضطرار.وقال الفلاس: سمعت يحيى يقول: قال رجل لابن إسحاق كيف حديث شر حبيل بن سعد ؟ فقال: واحد يحدث عنه.قال يحيى: العجب من ابن إسحاق يحدث عن أهل الكتاب، ويرغب من شرحبيل.وقال أحمد بن حنبل.
حدثنا يحيى، قال: وقال هشام بن عروة أهو كان يدخل على امرأتي - يعنى محمد بن إسحاق / وامرأته فاطمة بنت المنذر.قلت: وما يدرى هشام بن عروة ؟ فلعله سمع منها في المسجد، أو سمع منها وهو صبى، أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب، فأى شئ في هذا ؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت. وقال على: سمعت يحيى القطان يقول: دخل ابن إسحاق على الاعمش وكلموه فيه، ونحن جلوس، ثم خرج علينا الاعمش وتركه في البيت، فلما ذهب قال الاعمش: قلت له شفيق. قال: قل أبو وائل.قال (1): زودني من حديثك إلى المدينة.قلت له: صار حديثى طعاما.وقال على: سمعت ابن عيينة يقول: ما سمعت أحدا يتكلم في ابن إسحاق إلا [ في قوله ] (2) في القدر.وقال على: سمعت يحيى يقول: حجاج بن أرطاة، وابن إسحاق، وأشعث بن سوار دونهما.وقال ابن أبي فديك: رأيت ابن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب. قلت: ما المانع من رواية الاسرائيليات عن أهل الكتاب مع قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهذا إذن نبوى في جواز سماع ما يأثرونه في الجملة، كما سمع منهم ما ينقلونه من الطب، ولا حجة في شئ من ذلك، إنما الحجة في الكتاب والسنة. وقال أحمد: هو كثير التدليس جدا. قيل له: فإذا قال أخبرني وحدثني فهو ثقة ؟ قال: هو يقول أخبرني ويخالف. فقيل له: أروى عنه يحيى بن سعيد ؟ قال: لا. ومن مناكيره: عن نافع، عن ابن عمر، قال: يزكى عن العبد النصراني وقال ابن عدى: كان ابن إسحاق يلعب بالديوك. قلت: لم يذكر ابن إسحاق أبو عبد الله البخاري في كتاب الضعفاء له. أبو قلابة الرقاشى، حدثنى أبو داود سليمان بن داود، قال: قال يحيى القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب. قلت: وما يدريك ؟ قال: قال لى وهيب، فقلت لوهيب: وما يدريك ؟ قال: قال لى مالك بن أنس.فقلت لمالك: وما يدريك ؟ قال: قال لى هشام بن عروة، قال: قلت لهشام بن عروة: وما يدريك ؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأدخلت على وهى بنت تسع، وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى. قلت: قد أجبنا عن هذا، والرجل فما قال إنه رآها، أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم. هذا مردود. ثم قد روى عنها محمد بن سوقة، ولها رواية عن أم سلمة وجدتها أسماء، ثم ما قيل من أنها أدخلت عليه وهى بنت تسع غلط بين، ما أدرى ممن وقع من رواة الحكاية، فإنها أكبر من هشام بثلاثة عشرة سنة، ولعلها ما زقت إليه إلا وقد قاربت بضعا وعشرين سنة، وأخذ عنها ابن إسحاق وهى بنت بضع وخمسين سنة أو أكثر. والحكاية فقد رواها عن أبي قلابة أبو بشر الدولابى، ومحمد بن جعفر بن يزيد، وعنهما ابن عدى، وغيره. أبو بكر بن أبي داود، حدثنى ابن أبي عمرو الشيباني، سمعت أبي يقول: رأيت محمد بن إسحاق يعطى الشعراء الاحاديث يقولون عليها الشعر. وقال أبو بكر الخطيب (1): روى أن ابن إسحاق كان يدفع إلى شعراء وقته أخبار المغازى ويسألهم أن يقولوا فيها الاشعار ليلحقها بها. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنى بعض أصحابنا، قال: سمعت ابن إسحاق يقول: حدثنى الثقة. فقيل له: من ؟ قال: يعقوب اليهودي. وروى عباس، عن ابن معين، قال: الليث بن سعد أثبت في يزيد بن أبي حبيب من محمد بن إسحاق. يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن دينار، عن أنس، قيل يا رسول الله، ما الرويبضة ؟ قال: الفاسق (1) يتكلم في أمر العامة. وقال أبو زرعة: سألت يحيى بن معين عن ابن إسحاق، هو حجة ؟ قال: هو صدوق، الحجة عبيد الله بن عمر، والاوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز. أبو جعفر النفيلى، حدثنى عبدالله بن فائد، قال: كنا نجلس إلى ابن إسحاق فإذا أخذ في فن من العلم ذهب المجلس بذلك الفن. وقال محمد بن عبدالله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال الزهري لا يزال بهذه الحرة علم ما دام بها ذاك الاحول - يريد محمد بن إسحاق. وروى نحوها ابن قدامة وغيره، عن سفيان، عن الزهري. ولفظه: لا يزال بالمدينة علم مادام بها. وقال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين كيف ابن إسحاق ؟ قال: ليس بذاك.  قلت: ففي نفسك من صدقه [ شئ ] (2) ؟ قال: لا، وكان صدوقا.[ وقال ] (2) سعيد بن داود الزبيري: حدثنى الدراوردى، قال: كنا في مجلس ابن إسحاق نتعلم، فأغفى إغفاءة، فقال: إنى رأيت الساعة كأن إنسانا دخل المسجد، ومعه حبل، فوضعه في عنق حمار، فأخرجه، فلما لبثنا أن دخل المسجد رجل معه حبل فوضعه في عنق ابن إسحاق، فأخرجه فذهب به إلى السلطان فجلد - قال سعيد: من أجل القدر.وروى عن حميد بن حبيب أنه رأى ابن إسحاق مجلودا في القدر، جلده إبراهيم ابن هشام الامير. قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: لو كان لى سلطان لامرت ابن إسحاق على المحدثين. عقبة بن مكرم، حدثنا غندر، عن شعبة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة - أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. يحيى بن كثير العنبري، حدثنا شعبة، عن محمد بن إسحاق، عن الاعرج، عن أبي هريرة - مرفوعا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.أبو داود الطيالسي، حدثنا سعيد بن بزيع، قال: قال ابن إسحاق: حدثنى
شعبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقنني ما استطعت.
ثم ساق ابن عدى عدة أحاديث لابن إسحاق عن شعبة بن الحجاج، ومتونها معروفة. إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني سفيان الثوري، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: إنها لكلمة نبي، ويأتيك بالاخبار من لم تزود يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنى الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد الجهنى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ.يقال: هذا غلط، وصوابه عن بسرة بدل زيد.يونس بن بكير، (1 [ عن ابن إسحاق ] 1)، عن عبدالرحمن بن الحارث، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن ابن عمر - أنه بعث إلى ابن عباس يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ؟ فبعث إليه أن نعم. رآه على كرسى من ذهب، يحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، في روضة خضراء دونه فراش من ذهب. البخاري في تاريخه، قال: وقال عباس بن الوليد: حدثنا عبدالاعلى، حدثنا ابن إسحاق، حدثنا محمد بن يحيى بن حبان، قال: كان جدى منقذ بن عمرو أصابته أمة في رأسه فكسرت لسانه وبزغت عقله، وكان لا يدع التجارة، فلا يزال يغبن فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا بعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال. وعاش مائة وثلاثين سنة، فكان في زمن عثمان يبتاع من السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلزمونه (1) فيرده ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثا حتى يمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: صدق. هذا غريب، وفيه انقطاع بين ابن حبان وبين جد أبيه ابن علية وابن المبارك. عن ابن إسحاق، حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذى شدة، وأكثر الاغتسال منه، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال منه الوضوء. قلت: فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. فهذا حكم تفرد به محمد. قال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق. قال ابن عدى، قد فتشت أحاديث ابن إسحاق الكثير فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ (2) أن يقطع عليه بالضعف.وربما أخطأ أو وهم كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والائمة، وهو لا بأس به.وقال الفسوى: حدثنا مكى بن إبراهيم، قال: جلست إلى ابن إسحاق - وكان يخضب بالسواد - فذكر أحاديث في الصفة.فنفرت منها فلم أعد إليه، رواها عبد الصمد بن الفضل، عن مكى، وقال: فإذا (3) هو يروى أحاديث في صفة الله، لم يحتملها قلبى.وقال إسحاق بن أحمد النجارى الحافظ: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن إسحاق ينبغى أن يكون له ألف حديث ينفرد بها لا يشاركه فيها أحد. وقال يعقوب بن شيبة: سألت ابن المدينى عن ابن إسحاق، قال: حديثه عندي صحيح.قلت: فكلام مالك فيه ؟ قال: مالك لم يجالسه ولم يعرف، وأى شئ حدث بالمدينة ؟ قلت: فهشام بن عروة قد تكلم فيه ؟ قال: الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها، وإن حديثه ليتبين فيه الصدق، يروى مرة: حدثنى أبو الزناد، ومرة: ذكر أبو الزناد، ويقول: حدثنى الحسن بن دينار، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، في سلف وبيع، وهو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب. وقال أحمد بن عبدالله العجلى: ابن إسحاق ثقة.مات ابن إسحاق سنة إحدى وخمسين ومائة.وقيل بعدها بسنة، فالذي يظهر لى أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئا. وقد احتج به أئمة، فالله أعلم.وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها في صحيحه. )ميزان الاعتدال (- (3 / 476)

Melihat penjelasan para ulama di atas bagaimanapun riwayat Ibnu Ishaq ini masih kontroversial. Karenanya riwayat Ibnu Ishaq itu masih memiliki peluang untuk ditinjau kembali, termasuk tentunya, riwayat Ibnu Ishaq tentang Piagam Madinah.

Namun demikian menurut pendapat Imam al Dzahabi dalam kitab Mizal Al I’tidal fi Naqd al Rijal, apabila riwayat Ibnu Ishaq itu juga diriwayatkan oleh rawi lain, maka riwayat Ibnu Ishaq itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan kata lain riwayat Ibnu Ishaq itu dapat dijadikan dalil. Sementara itu, riwayat tentang Piagam Madinah itu selain diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bin Hambal dalam kitabnya al Musnad, Dan juga piagam Madinah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khaitsamah. Semua riwayat itu bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin ‘Amr al ‘Ash. Demikian menurut penuturan Muhammad Sa’id Ramadhan Al Buthi dalam kitabnya Fiqh al Sirah.

Menurut Pak Ali, beliau telah meneliti di dalam Musnadnya Imam Ahmad namun tidak di sebutkan semua pasal, adapun di dalam kitabnya Imam Ibnu Khaitsam juga belum sempat di teliti. Jadi masih ada ruang untuk meneliti lebih dalam lagi, sehingga otentitas riwayarnya bisa dipertanggungjawabkan dalam kacamata ilmu Hadis.

Kajin-kajian terhadap Piagam Madinah ini banyak dilakukan baik oleh para Orientalis juga oleh kalangan Muslim, termasuk dalam bentuk perbandingan. Prof. DR. Ahmad Sukarja melakukan penelitian tentang Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945 ; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup bersama Dalam Masyarkat Yang Majemuk, yang  Merupakan penelitian sebagai Disertasi beliau dalam program S3, dan sudah diterbitkan dalam sebuah buku. Wallahua’lam.


02/03/12
Oleh : محمد مؤلف  


Posting Komentar